Our Parish‎ > ‎

Past Presidents

Below is a list of the past presidents of the Parish Council of Annunciation Greek Orthodox Church. Next, learn about our past priests here or about a miracle performed by St. Xenia at our parish here.

Showing 36 items
YearName
Sort 
 
Sort 
 
YearName
1892 Solon Blastos 
1907 Ioannis Kounes 
1913 Euripides Kehagias 
1932 Liberios Alemisis 
1933 Pantelis Anargiros 
1938 Thomas Anargiros 
1940 Evangelos Karaphinas 
1941 Panagiotis Anargyros 
1943 Dimitrios Stavrakos 
1945 Dimitrios Trakis 
1947 Dimitrios Stavrakos 
1951 Dimitrios Trilivas 
1954 Pangiotis Tsangaris 
1957 Georgios Stavrakos 
1958 Konstantine Nikolos 
1958 Nikolaos Aignos 
1959 Dr. Nicholas Lignos 
1960 Elias Somkopoulos 
1960 Elias Kouloukoundis 
1961 Judge Nikolaos Tsoukalas 
1962 Petros Bezas 
1963 Apostolos Sarantopoulos 
1965 Michael Sotirhos 
1966 Evangelos Kamaras 
1973 Konstantine Kostakis 
1976 Stavros Parnassas 
1977 Elias Fouskas 
1985 George Hadjiyiannis 
1988 Dimitrios Trispagonas 
1990 Dr. Nicholas H.E. Mezitis 
1993 Nicholas Sakellariadis 
1995 Steven Geras 
1996 George Nicholas 
1998 Nicholas Sakallerides 
2012 John Galinos 
2014 Dr. John P. Getsos 
Showing 36 items
Comments